น.ส. ภาวนา เกษตรเสริมวิริยะ

น.ส. ภาวนา เกษตรเสริมวิริยะ

วุฒิ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต จาก วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532
ประสบการณ์
งานพยาบาลศัลกรรมประสาท 1 ปี
งานห้องคลอด 2 ปี
งานศัลยกรรม 3 ปี
งานทางทันตกรรม 26 ปี
ทำงานในโรงพยาบาล รัฐบาล 33 ปี
และทำงานในโรงพยาบาล เอกชนคู่กัน 10 ปี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า